2511 Mark Pro – boja za unutarnje radove

136.00 kn

Mark Pro

Šifra: 2511
Naziv: Mark Pro – boja za zidove

Cijena: 25 Kg / 136,00 Kn
(PDV uključen u cijenu)

Boja za bojanje unutarnjih zidova.

Kategorija: