Upute o postavljanju, kvaliteti i reklamacijama za pločice u II i III klasi.

Poštovani kupci,

keramičke i gres porculan pločice se proizvode i prodaju u nekoliko klasa; u I, II i III klasi.

Roba koja ima oznaku:
I KLASA – roba bez greške u dimenziji, tonu, debljini, otpornosti

II KLASA – roba koja može imati manja oštećenja rubova, razlike u tonu i dimenziji, neke manje nedostatke u završnom sloju

III KLASA – roba koja ima veće nedostatke npr. oštećenja rubova, razlike u dimenziji, tonu, vidljive nedostatke na završnom sloju

∗ Kod polaganja pločica iz II i III klase potrebno je uzeti pločice iz nekoliko kutija, pregledati ih i tada polagati. Reklamacije na već ugrađene pločice se ne uvažavaju!

REKLAMACIJE uvažavamo samo na pločice u I KLASI.

Na pločice u II i III klasi NE UVAŽAVAMO REKLAMACIJE  stoga preporučujemo kupcu da na kupljenu kvadraturu kupi 15-20% više ukoliko želite da roba bude bez većih vidljivih greški.

Midax d.o.o.